Unit Psikologi dan Kerjaya
Friday, 25 April 2014 @ 09:16
Unit Psikologi dan Kerjaya (UPK) Kolej Komuniti Bandar Penawar ditubuhkan dengan objektif memberi khidmat penyuburan, pencegahan, pemulihan (remedial), khidmat kaunseling krisis, dan pengayaan meliputi semua aspek perkembangan diri pelajar dari aspek peribadi, kerjaya, pelajaran dan sosial dengan menyediakan peluan dan kemudahan serta pengalaman yang selaras dengan kemampuan potensi pelajar bagi menghadapi dan menangani masalah serta menghindarkan perlajar daripada terlibat dalam perbuatan salah laku seperti tingkahlaku tidak berdisiplin, penggunaan dadah, laku musnah, peras ugut, menyertai pertubuhan haram dan tingkahlaku devian.