Minggu 17
Friday, 25 April 2014 @ 13:21


Minggu 17 (23 Mac 2014 – 27 Mac 2014)o   Ditugaskan untuk menukar toner printer OKI B431dn di JKK bawah.

Rajah 31: Gambarajah menunjukkan toner printer OKI B431dn yang digunakan

o   Ditugaskan untuk memeriksa troubleshoot internet di JKK bawah. Saya dikehendaki memastikan lampu di switch menyala. Kemudian memeriksa troubleshoot tanda seruan di rangkaian.

Rajah 32: Gambarajah menunjukkan tanda seruan di rangkaian

Rajah 33: Click troubleshoot problem. Kemudian akan terpapar di skrin detecting problem.

Rajah 34: Disable network kemudian enable network semula.


o   Ditugaskan oleh Puan Hasmah untuk mengemaskini senarai nama Contacts staf dan pensyarah KKBP di laman web rasmi KKBP menerusi JOOMLA.