Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran
Friday, 25 April 2014 @ 08:50


Carta Organisasi Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran


Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran KKBP bertanggungjawab dalam menguruskan proses pengajaran dan pembelajaran kolej, disiplin pelajar kualiti kerja, jadual waktu pengajaran, perolehan serta pengurusan aset setiap unit akademik.

Antara jawatankuasa dalam jabatan ini: