Minggu 10
Friday, 25 April 2014 @ 12:30


02 Februari 2014 – 06 Februari 2014


o   Berpandukan plan yang diberikan oleh Puan Suhana, saya ditugaskan untuk pergi ke setiap Bahagian dan Unit yang terdapat di KKBP untuk mendapatkan jenama dan nombor pendaftaran atau nombor sewaan setiap komputer dan printer di situ.
o   Ditugaskan juga untuk mengira stok yang berada di stor ICT seperti VGA cable, CMOS battery, printer cable, cable port, usb, lapter charger, speaker, firewire card dan stok yang lain.
o   Ditugaskan untuk menangkap gambar di setiap Bilik Kuliah, bengkel dan makmal di KKBP untuk mendapatkan kapasiti di setiap tempat tersebut.

o   Membuat projek secara berkumpulan dengan merakam video dan mengambil gambar menggunakan kamera Nikon dan handycam bagi testimoni pelajar KKBP.

Rajah 22: Ketika proses pengambaraan dilakukan di Bengkel Elektrik

o   Menukar hard disk 80 GB kepada 500GB di komputer Puan Juainiah. Mempelajari membuat back up data dan membuka komponen di dalam CPU.
o   Ditugaskan untuk pergi ke Unit Pengambilan untuk memeriksa rangkaian di komputer Pn Shima. Click troubleshoot untuk mengenalpasti masalah. Kemudian dapatkan alamat IP yang baru untuk penetapan semula. Menggunakan UTP cable yang baru untuk menyambungkan antara router ke komputer tersebut.