Unit Kualiti
Friday, 25 April 2014 @ 09:29
Unit Kualiti berperanan dalam membantu pihak pengurusan di Kolej Komuniti Bandar Penawar (KKBP) untuk melaksanakan prosedur yang terkandung dalam Manual Prosedur Kualiti. Antara bidang tugas dan tanggungjawab unit kualiti adalah: