Laporan Teknikal Kedua
Saturday, 26 April 2014 @ 00:09


Pengenalan


Unit ICT Kolej Komuniti Bandar Penawar telah diberi tugas untuk menjaga peralatan ICT di setiap makmal yang berada di KKBP. Oleh itu, selaku pelajar praktikal kami diberi tanggungjawab untuk menguruskan setiap makmal di KKBP dan melakukan penyelenggaraan makmal.
Kebiasaannya, penyelenggaraan makmal akan dilakukan pada setiap akhir bulan ataupun ketika pelajar sedang menjalani cuti semester. Penyelenggaraan makmal hendaklah sentiasa di lakukan untuk memastikan supaya setiap komputer atau pc di  makmal terkawal dan tidak mengalami kerosakan.
Antara proses penyelenggaraan makmal adalah membuat windows update. Menaiktaraf semua software. Pastikan semua komputer mempunyai antivirus agar tidak dimasuki virus seperti Trojan. Hal ini kerana, apabila sesebuah komputer mengandungi virus komputer akan mengalami masalah seperti fail akan hilang.
Selain itu, kami juga ditugaskan untuk format komputer di makmal yang mengalami kerosakan pada dalaman komputer.


Spefikasi aplikasi yang digunakan


Windows 7

Windows 7 adalah sistem operasi yang dikeluarkan Microsoft untuk memperbaharui dari versi sebelumnya iaitu Windows Vista. Windows 7 dilancarkan pada tarikh 28 Oktober 2009 sebagai pengganti Windows Vista. Ciri – ciri yang dimiliki oleh Windows 7 juga hampir sama dengan yang dimiliki Windows Vista. Namun, windows 7 dikatakan lebih baik dari segi kualiti dan sokongan driver berbanding Windows Vista. Antara ciri Windows 7 adalah memiliki jump list, taskbar yang membuka program dengan gambaran kecil, windows Media Player 12, Internet Explorer 8 dan lain-lain.


Rajah 60: Logo windows 7

           

Sistem Operasi (Operating System)

           
Sistem operasi atau operating system(OS) adalah koleksi perisian yang menguruskan sumber perkakasan komputer dan menyediakan perkhidmatan yang sama untuk program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dalam sistem perisian dalam sistem komputer. Program aplikasi biasanya memerlukan sistem operasi untuk berfungsi.

Sebagai fungsi perkakasan seperti input dan output serta peruntukan memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program dan perkakasan komputer . Walaupun kod aplikasi biasanya dilaksanakan secara langsung oleh hardware dan kerap akan membuat panggilan sistem sebagai fungsi OS. Sistem operasi boleh didapati di mana-mana peranti yang mengandungi komputer dari telefon bimbit,koonsol permainan video ke supercomputer dan pelayan web.
Contoh sistem operasi adalah Android, BSD, IOS, Linux, PS X, QNX, Microsoft Windows, Telefon Windows.


Rajah 61: Antara sistem operasi

Boot Sequence

Boot sequence adalah satu susunan yang menentukan dari mana komputer harus membaca data dan memulakan sistem pengoperasian. Satu aturan boot sequence yang lazim digunakan adalah seperti hard disk, disket, CD-ROM dan USB.


Rajah 62: Paparan boot sequence ketika format komputer dijalankan.

Monitor
Antara peralatan komputer adalah monitor yang merupakan sejenis peranti perisian output yang berupaya memaparkan aksara dan imej yang dijanakan oleh komputer dan diproseskan oleh kad grafik.

Terdapat empat jenis Monitor iaitu Monitor monokrom, Monitor warna, Monitor segerak berbilang, dan Monitor ELD(Elektro Luminescent Display). Setiap Monitor mempunyai ciri-ciri dan sejarah tersendiri. Selain itu, mutu monitor bergantung kepada beberapa faktor. Antaranya adalah bilangan piksel yang dipaparkan oleh skrin, lebih banyak pikselnya, lebih tajam teks dan grafik yang akan dipaparkan.

Pada awalnya semua monitor adalah dari jenis tiub sinar katod (CRT) sama seperti yang digunakan pada tiub televisyen. Namunkini Monitor jenis LCD lebih digemari kerana ia menggunakan ruang yang kecil, ringan serta lebih menjimatkan tenaga elektrik berbanding monitor CRT.


Rajah 63: Monitor


Tetikus (Mouse)
Tetikus atau dalam Bahasa Inggerisnya Mouse didefinisikan sebagai hardware yang dihubungkan ke komputer yang bersambung wire (kabel) atau secara wireless (tanpa kabel. Dinamakan tetikus kerana mempunyai bentuk tikus. Disamping itu, kabel yang bersambung dengan tetikus yang terhubung dengan komputer bentuknya seperti ekor tikus.

Komputer yang pertama kali dijual bersama dengan tetikus adalah komputer jenis Xerox Star yang dilancarkan pada tahun 1981. Antara fungsi tetikus adalah digunakan sebagai penggerak pointer untuk menentukan kursor ke layar monitor tertentu.Selain itu, tetikus juga digunakan untuk beberapa kegiatan seperti double klik (membuka fail), klik tahan dan geser, klik (memilih item), memindahkan fail dan klik kanan bagi memaparkan pilihan menu perintah.


Rajah 64: Tetikus

Keyboard

Keyboard adalah alat input dan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang memiliki pelbagai fungsi yang berbeza bergantung kepada penekanannya yang dapat menghasilkan proses sesuai denga kehendak kita.

Fungsi keyboard adalah sangat penting pada komputer kerana tanpa keyboard, sesuatu input tidak akan dapat dipaparkan. Antara fungsi keyboard adalah dapat digunakan sebagai keperluan untuk menaip atau input data dokumen dan kemudian akan dipaparkan di skrin desktop komputer kita.


Rajah 65: keyboard

CD – ROM

CD – ROM adalah salah satu memori komputer sekunder dan telah dilancarkan pada tahun 1983 . Oleh itu, CD – ROM mula berkembang sebagai teknologi penyimpanan dengan menggunakan optical disc. CD – ROM dibuat dari mesin polycarbonate dan dilapis permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium.


Rajah 66: CD-ROM

Printer

Printer adalah perangkat keras iaitu hardware dimana printer akan berfungsi apabila pengguna menghubungkannya dengan komputer. Printer adalah biasa digunakan untuk keperluan mencetak tulisan, gambar dan grafik ke dalam bentuk kertas.


Rajah 67: Printer adalah mesin pencetak yang memudahkan pengguna untuk membuat salinan

Software

Software adalah komponen yang berada dalam data processing system yang seperti program. Selain itu, software akan mengawal atau mengendalikan sistem dan menghasilkan hubungan yang lebih berkesan antara pengguna dan mesin komputer.


 Menyelenggara Makmal

Penyelenggaran makmal akan dilakukan oleh pelajar praktikal untuk memastikan peralatan komputer akan sentiasa dalam keadaan baik. Puan Hasmah iaitu selaku penyelia kepada saya akan memberikan kami tugasan untuk menguruskan makmal-makmal di KKBP apabila sesebuah makmal itu diperlukan sebagai kegunaan kuliah ataupun menjalankan Program.

a)   Penyelenggaraan Makmal KKBP

Penyelenggaraan makmal akan dilakukan setiap bulan atau pada ketika pelajar sedang menjalani cuti smemester. Saya telah ditugaskan untuk menyelenggara. Berikut adalah senarai Makmal di KKBP.

Nama Makmal
Peralatan
Kuantiti
Makmal Multimedia

Komputer
26
Printer
1
Makmal Umum
Komputer
27
Printer
1
Makmal Pemprosesan 1
Komputer
31
Printer
1
Makmal Pemprosesan 2
Komputer
31
Printer
1
Makmal Pengajian Am
Komputer
27
Makmal Autocad
Komputer
29
printer
1
Makmal Akaun 1
Komputer
16
printer
1
Makmal Akaun 2
komputer
13

Rajah 68: Senarai Makmal dan peralatan serta kuantiti peralatan ICT yang berada di Makmal KKBP


Rajah 69: Keadaan Makmal di Kolej Komuniti Bandar Penawar

Kami diberikan borang Preventive maintenance-checklist oleh Unit ICT. Borang penyelenggaraan tersebut digunakan sebagai panduan untuk membuat penyelenggaraan. Kami dikehendaki menandakan setiap item pada list yang telah selesai dilaksanakan serta nombor siri pendaftaran setiap komputer, dan printer. Tujuannya adalah untuk memudahkan Unit ICT mencatatkan rekod penyelenggararaan pada Kew.Pa-2 Daftar Harta Modal, Butir-Butir Penambahan, Penggantian Dan Naiktaraf.


Rajah 70: borang Preventive maintenance-checklist

Langkah-langkah yang dilakukan ketikan proses penyelenggaraan adalah:

Langkah 1
Kami diberikan CD Install Microsoft Office 2013 untuk install kan ke setiap komputer di Makmal KKBP. Kemudian uninstall Microsoft Office 2010 melalui control panel.

 

Rajah 71: Ketika install MicrosoftOffice 2013
Langkah 2
Membuat windows update. Pergi ke menu start di task bar di bahagian bawah sekali taipkan windows update dan klik ikon search ataupun tekan butang enter di keyboard seperti Rajah 72.


Rajah 72

Kemudian klik install updates seperti di Rajah 73. Kemudian tunggu beberapa minit untuk proses naiktaraf bagi windows dan software di dalam komputer.


Rajah 73Langkah 3
dengan memeriksa sistem operasi sama ada berfungsi dengan baik atau tidak. Seterusnya memeriksa version OS dengan menaipkan dxdiag pada kotak dialog search di butan start di taskbar.


Rajah 74: Memaparkan version OS

Langkah 4
delete semua data yang berada di c:\windows\temp dan membersihkan hard disk dengan delete semua fail di disk D yang tidak digunakan.


Rajah 75: disk C dan disk D

Langkah 5
Membuka Microsoft word, excel dan power point dalam masa yang serentak. Hal ini bertujuan untuk memeriksa sama ada Microsoft Office boleh dibuka dengan baik.

   
Rajah 76: Menunjukkan Microsoft word, excel dan powerpoint

Langkah 6
Diteruskan dengan memeriksa tetikus. Memeriksa tetikus dengan memusingkan tetikus sehingga ikon tetikus bergerak dengan baik di skrin monitor. Kemudian, memastikan bahawa kedua-dua bahagian tetikus boleh di klik dan berfungsi. Memeriksa usb kabel tetikus bersambung dengan CPU dalam keadaan baik.


Rajah 77: Tetikus


Langkah 7
Memeriksa keyboard dengan memastikan keypad di keyboard boleh digunakan dengan baik. Pastikan num lock, caplock dan scroll lock boleh berfungsi apabila digunakan. Memeriksa kabel usb keyboard yang bersambung dengan CPU dalam keadaan baik.


Rajah 78: keyboard

Langkah 8
Memeriksa CD ROM dengan memastikan eject button di CPU dapat berfungsi dengan sempurna. Melakukan test CD-ROM dan test CD-Audio untuk memeriksa kable audio. Memeriksa IDE Cable bersambung dengan baik.


Rajah 79: CD ROM


Langkah 9
Penyelenggaraan diteruskan dengan memeriksa Display Setting. Memastikan bahawa resolution yang digunakan adalah 800x600(1024x768). Kemudian memeriksa kabiliti screen saver sama ada berfungsi ataupun tidak.


Rajah 80: Paparan yang akan dipaparkan di skrin Monitor apabila memerika Display Setting.Langkah 10
Seterusnya adalah memeriksa software. Antaranya adalah seperti menaiktaraf atau update anti virus dan windows. Pergi ke menu start di task bar di bahagian bawah sekali taipkan windows update dan klik ikon search ataupun tekan butang enter di keyboard. Kemudian klik install updates seperti di Rajah. Kemudian tunggu beberapa minit untuk proses naiktaraf bagi windows dan software di dalam komputer.


Rajah 81: update anti virus dan windows

Langkah 11
Penyelenggaraan seterusnya adalah memeriksa printer. Memeriksa power cord yang menyambungkan antara printer dan switch. Melakukan test print menggunakan dari aplikasi Microsoft Word kemudian pergi ke File dan pilih print.


Rajah 82: power code dan printer


Berikut adalah langkah-langkah untuk Sharing Printer ketika penyelenggaraan Makmal dilakukan:

Langkah 1
Pergi ke menu start dan klik devices and printer. Pilih printer yang hendak dikongsikan dengan klik kanan pada printer kemudian klik properties. Kemudian di skrin monitor akan terpapar properties seperti Rajah 83


Rajah 83


Langkah 2
Pilih bahagian sharing kemudian tandakan share this printer dan klik ok seperti Rajah 84.


Rajah 84

Langkah 3
Pergi ke Network and sharing Center kemudian pilih change advance sharing yang berada bahagian sebelah kiri. Kemudian, skrin monitor akan terpapar seperti di dalam Rajah 85.


Rajah 85

Langkah 4
Tandakan pada option turn on network discovery, turn on file and printer sharing dan turn off password protected sharing seperti Rajah 86. Klik save changes.


Rajah 86

Langkah 5
Taipkan ipconfig di command prompt seperti Rajah 87 untuk mendapatkan alamat IP di komputer pensyarah.

Rajah 87

Langkah 6
Seterusnya pergi ke setiap komputer di makmal tersebut masuk ke libraries dan masukkan alamat ip pada kotak yang diatas seperti Rajah 88 dan tekan enter.


Rajah 88

Langkah 7
Kemudian setelah gambar printer telah terpapar seperti Rajah 89 klik gambar tersebut sebanyak 2 kali untuk disambungkan komputer bersama printer tersebut.


Rajah 89

Langkah 8
Periksa di devices dan printer sama ada printer tersebut wujud atau tidak kemudian test print.


Namun apabila peralatan komputer menghadapi masalah atau kerosakkan seperti tetikus atau keyboard tidak berfungsi, Internet tidak dapat diakses atau perlahan, lupa akan password untuk log masuk ke windows dan komputer menjadi perlahan dan sering tergantung operasi, Komputer perlulah di format dengan segera. Berikut adalah langkah-langkah untuk format komputer.

Langkah 1
Backup semua data yang berada di local disk D ke dalam external hard disk yang disediakan. Backup data dilakukan agar untuk menyelamatkan semua fail di dalam komputer. Hal ini kerana, apabila komputer di format kesemua data di dalam fail secara tidak langsung akan hilang serta merta.


Rajah 90: external hard disk

Langkah 2
Masukkan CD windows 7 ke dalam komputer dan memastikan boot sequence ditetapkan kepada CD.


Rajah 91: CD windows7

Langkah 3
Kemudian skrin monitor akan memaparkan skrin hitam dengan mesej “Press any key to boot from CD or DVC..”, seperti Rajah 92. Tekan memana kekunci pada keyboard.

 
Rajah 92

Langkah 4
Tunggu sehingga skrin-skrin lain selesai dipaparkan seperti rajah 93.
 

Rajah 93


Langkah 5
Tetapkan Bahasa yang hendak digunakan Negara seperti di Rajah 94 di sebelah kiri. Klik next untuk meneruskan.


Rajah 94: memaparkan penetapan bahasa

Langkah 6
Kemudian skrin di monitor akan memaparkan seperti dalam Rajah 95, teruskan dengan klik Install now.
Rajah 95

Langkah 7
Pilih edisi windows 7 dengan x86 di bahagian architecture seperti Rajah 96 dan klik next.


Rajah 96
Langkah 8
Tandakan pada “I accept the license terms” seperti di Rajah 97. Klik next.


Rajah 97

Langkah 9
Langkah seterusnya adalah memilih “custom (Advanced)” apabila skrin di monitor memaparkan seperti Rajah 98.


Rajah 98

Langkah 10
Kemudian skrin akan memaparkan untuk pembahagian disk seperti Rajah 99. Teruskan dengan klik next.


Rajah 99

Langkah 11
Windows akan memulakan pemasangan, tunggu sehingga proses seperti Rajah 100 selesai dan komputer akan restart dengan sendiri.


Rajah 100

Langkah 12
Paparan Set Up Windows akan keluar di skrin monitor. Tetapkan seperti username, password, time zone serta masukkan product key windows.Rajah 101: Windows 7 selesai dipasangkan untuk digunkan. Install driver dan software seperti WINRAR, Media Player, Adobe Reader dan Microsoft Office 2013.