Minggu 20
Friday, 25 April 2014 @ 13:31


13 April 2014 – 17 April 2014


o   Ditugaskan oleh Puan Hasmah untuk membuat sharing printer di Komputer Puan Norida di Perpustakaan. Menjadikan Komputer Cik Kamarul yang telah bersambung dengan sebuah printer disana sebagai host dan komputer Puan Norida sebagai clients.

o   Pergi ke JPSH untuk mengenalpasti masalah e-mel 1govuc di Komputer LENOVO Encik Mior.


o   Menetapkan email 1govuc di telefon Android Puan Suriati.

Rajah 37: Penetapan e-mel 1govuc di telefon android