Laporan Teknikal Pertama
Friday, 25 April 2014 @ 23:57


Pengenalan 


Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melaksanakan migrasi infrastruktur e-mel Kementerian sedia ada kepada infrastruktur baru iaitu perkhidmatan Government Unified Communication( 1GovUC) merupakan salah satu inisiatif di bawah projek permulaan EPP 2-1 Perkhidmatan Gunasama Kerajaan dalam Program Transformasi Ekonomi (ETP).
                                                                                                      
Tujuan utama 1GovUc adalah untuk mewujudkan pelaksanaan media komunikasi bersepadu antara agensi kerajaan. Secara ringkasnya, perkhidmatan 1GovUc ini boleh dikategorikan kepada tiga komponen utama iaitu:

·         Perkhidmatan e-mel – iaitu e-mel/kalender/kenalan.

·   Perkhidmatan UC- meliputi IM, Presence, Audio,Video, Web Conferencing serta Khidmat Suara dan Telefon.

·     Perkhidmatan Telepresence – Bersifat imersif dan kualiti Audio dan video berdefinisi tinggi.

1GovUc menyediakan kemudahan untuk akses kepada e-mel, kalender dan kenalan dari hampir tidak kira dari mana dan bila masa pada desktop, komputer riba dan peranti mudah alih di samping membantu melindungi daripada perisian yang berbahaya dan spam.

Dengan menggunakan e-mel 1GovUc kita akan berhubung dari hampir di mana sahaja dengan emel yang dikemaskini secara automatik, kalender dan kenalan menggunakan peranti, termasuk PC, komputer Macintosh, iPhone, telefon Android, telefon pintar Blackberry dan Microsoft Windows Mobile. Selain itu, berhubung dengan Microsoft Outlook 2010 dan menggunakan semua fungsi Outlook yang sedia ada sama ada disambungkan kepada internet di rumah atau di pejabat, mahupun bekerja di luar talian.
Spefikasi aplikasi yang digunakan


Microsoft Outlook

Microsoft Outlook atau Microsoft Office Outlook adalah sebuah program pengurus maklumat peribadi dari Microsoft dan bahagian dari suite Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca e-mel, program ini juga memiliki fungsi kalender, jadual kerja, catatan dan jurnal. Apabila digunakan bersama dengan Microsoft Exchange Server, Outlook dapat menyediakan akses e-mel, kalender dan juga jadual.


Rajah 38: Microsoft outlook 2013

E-mel

E-mel adalah suatu sistem komunikasi elektronik di mana setiap pengguna dapat menuliskan suatu pesanan pada satu terminal tertentu yang dapat ditunjukkan pada terminal penerima. Kata email merupakan singkatan dari Elektronik Mail atau surat elektronik, dengan kata lain email juga dapat di definisikan sebagai surat elektronik dimana para pengguna terlebih dahulu harus memiliki akaun atau pada sistem tertentu.

E-mel bukan hanya boleh mengirim pesanan dalam bentuk teks, malah e-mel juga boleh dihantar melalui berbagai jenis fail seperti gambar, video dan audio. Tambahan pula, penghantaran e-mel bukan sahaja boleh dihantar dengan menggunakan komputer malah boleh juga menggunakan tablet, iPhone, telefon Android, laptop dan sebagainya.Rajah 39: gambarajah e-mel dan mail yang sering digunakan oleh pengguna


Control Panel

Control panel merupakan sebuah folder yang mengandungi bahagian-bahagian yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu pada komputer kita. Antara fungsinya adalah menambah/buang aplikasi, menghubungkan rangkaian dengan PC, menambah atau membuang pengguna akaun, menukar latarbelakang desktop dan sebagainya. Antara fungsi pengguna akaun adalah untuk menetap mail dan menukar gambar akaun.Menetapkan Konfigurasi e-mel 1GovUc pada Desktop


Penetapan konfigurasi e-mel 1GovUc telah diaktifkan di pihak penyedia 1GovUc dan MAMPU kepada semua agensi di bawah kementerian termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kolej Komuniti Bandar Penawar merupakan satu badan agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, semua kakitangan ataupun staf dan pensyarah di KKBP hendaklah menggunakan e-mel 1GovUc. Oleh itu, saya telah diarahkan untuk melakukan tugasan ini.


a)   Memeriksa login id user 1GovUc

Masukkan username seperti contoh juainiah.kk dan masukkan password di dalam Outlook Web Application.


Rajah 40: tetingkap pemeriksaan login id user 1govuc


Memastikan selepas memasukkan username dan password setiap user, paparan menunjukkan seperti Rajah 41 di bawah


Rajah 41


b)   Menetapkan e-mel 1GovUc


Penyelia telah memberikan senarai login id setiap kakitangan Kolej Komuniti Bandar Penawar seperti Rajah 42 di bawah.


Rajah 42: Senarai nama dan username kakitangan KKBP

Langkah pertama, setiap komputer kakitangan akan di install Enterprise Trust yang boleh dimuat turun pada bahagian IT Admin>1GovUC Certificate>Enterprise Trust di laman web www.1govuc.gov.myRajah 43: paparan tetingkap untuk memuat turun Enterprise Trust

Langkah kedua, mencari aplikasi mail menggunakan dua kaedah. Kaedah pertama untuk mencari aplikasi Mail adalah klik butang Start. Pada ruangan carian taip ‘mail’ dan tekan Enter.


Rajah 44: Carian mail di butang start

Tetingkap Mail Setup akan dipaparkan seperti Rajah 45 di bawah.


Rajah 45

Kaedah kedua untuk mencari aplikasi mail adalah melalui control panel. Tekan User Accounts and Family Safety kemudian tetingkap seperti Rajah 46 akan dipaparkan                       
Rajah 46: Tertingkap user accounts and safety

Langkah ketiga, tekan email accounts pada mail setup seperti Rajah 47.


Rajah 47: Mail setup dipaparkan

kemudian akan terpapar di skrin account setting. Disitu kita akan dapat lihat e-mel yang lama yang mendaftar sebagai e-mel KKBP.


Rajah 48: account setting memaparkan e-mel lama.

Langkah keempat, Tandakan e-mail account seperti Rajah 49 kemudian click next bagi meneruskan.


Rajah 49

Langkah kelima, Isikan nama, alamat e-mel serta password bagi melekapkan data. Teruskan dengan tekan next.
Rajah 50: Lengkapkan data yang diminta sebelum klik next


Berdasarkan Rajah 51 menunjukkan selepas memasukkan alamat e-mel, komputer akan mencari alamat e-mel yang didaftar di dalam mail server. Untuk memastikan tiada ralat komputer hendaklah mempunyai sambungan rangkaian yang baik agar tidak menggangu proses mencari alamat e-mel.Rajah 51

Konfigurasi akan berjaya apabila paparan menunjukkan tanda betul seperti Rajah 52. Klik finish.Rajah 52Langkah keenam, buka aplikasi Microsoft Outlok kemudian akan terpapar windows security seperti Rajah 53, masukkan username iaitu alamat e-mel 1GovUc dan password kemudian tandakan remember my crendetial dan tekan ok.Rajah 53: Windows Security akan terpapar ketika membuka microsoft outlook hanya pada kali pertama selepas mendaftar akaun baru sahaja.

Di skrin desktop akan terpapar email lama yang mendaftar di bawah KKBP dan e-mel baru yang mendaftar di e-mel 1GovUc. Di bahagian kiri akan terpapar dua e-mel. Oleh itu, pengguna boleh menguruskan dua e-mel dalam satu masa. Namun, e-mel lama hanya berfungsi sebagai backup sahaja.
Rajah 54

Pada 13 April 2014 secara rasminya Kolej Komuniti Bandar Penawar telah menetapkan bahawa semua e-mel luar seperti gmail, yahoo, e-mel KPM mahupun e-mel JPP tidak boleh digunakan sebagai untuk mengirim mahupun menerima e-mel KKBP sebaliknya akan melalui e-mel 1GovUc.


c)   Menetapkan e-mel 1GovUc di Telefon Pintar

Penetapan e-mel 1GovUc di telefon pintar seperti di telefon android, iPhone dan tablet adalah untuk memudahkan urusan kakitangan KKBP ketika berada di mana sahaja untuk memeriksa e-mel mereka.

Langkah pertama, pergi ke menu utama dan klik menu email seperti Rajah 55 di bawah.


Rajah 55: Menu utama memaparkan beberapa menu lain selain menu email

Kemudian, paparan setup email akan keluar di skrin telefon android. Langkah kedua adalah masukkan alamat e-mel 1GovUC di dalam kotak pertama dan masukkan password di  kotak kedua. Klik next seperti Rajah 56 di bawah.Rajah 56: Masukkan data yang diperlukan sebelum klik next

Langkah ketiga, pada paparan exchange server settings, klik exchange account untuk memilih jenis akaun. Seterusnya, masukkan username dan password di kotak yang disediakan seperti Rajah 57 di bawah. Klik next untuk meneruskan.Rajah 57

Langkah keempat, klik untuk memilih automatic(push) di bahagian email checking frequency. Di bahagian amount to synchronize, klik untuk pilih one week. Teruskan dengan klik next seperti Rajah 58.
Rajah 58


Langkah terakhir, untuk membezakan nama e-mel dengan akaun e-mel yang lain, di bahagian give this account a name hendaklah ditukarkan dengan nama yang sesuai. Di kotak kedua bawah hendaklah dimasukkan nama sebenar pengguna seperti dalam Rajah 59. Klik done untuk selesai.

Rajah 59