Objektif Latihan Industri
Friday, 25 April 2014 @ 07:46


Objektif utama latihan industri dijalankan dan diwajibkan kepada para pelajar ialah kerana untuk memberi pendedahan awal kepada alam pelajaran yang sebenar. Latihan industri perlu dilakukan dan amat penting kepada pelajar bagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh seluruh Politeknik di Malaysia.


Latihan industi merupakan salah satu cara atau sistem pembelajaran yang telah diwajibkan kepada semua pelajar politeknik sama ada di peringkat sijil mahupun di peringkat diploma. Tempoh latihan yang perlu dilalui oleh pelajar politeknik ialah satu semester, iaitu kira-kira 5 bulan. Setiap pelajar akan ditempatkan di firma yang dipilih oleh pelajar itu sendiri atau yang telah ditetapkan oleh pihak politeknik. Dengan adanya latihan industri ini, pelajar dapat merasai sendiri bagaimana keadaan dan cabaran yang ditempuhi apabila berada di alam pekerjaan sebenar.


Dengan menjalani latihan industri itu setiap pelajar dapat mempraktikkan teori dan amali yang telah dipelajari di politeknik. Selain daripada itu juga, ia dapat melahirkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti dan berkualiti tinggi untuk memajukan sektor perindustrian di negara kini yang kian membangun sejajar dengan impian Politeknik Mersing yang mahu melahirkan pelajar yang terbaik dari bidang akademik, sosial, dan ko-kurikulum.


Pengalaman yang diperolehi semasa menjalani latihan industri ini amat bermakna kepada para pelajar politeknik apabila menjejak ke alam pekerjaan nanti. Sejurus dengan itu, ia juga dapat merialisasikan matlamat negara iaitu menjadi sebuah negara yang maju sejajar dengan wawasan 2020. Pembangunan negara amat memerlukan kepakaran dalam bidang IT, di mana Malaysia akan diperlukan untuk menyokong matlamat negara. Lebih diharap lagi pegawai mahupun juruteknik Teknologi Maklumat yang terlibat terdiri daripada warga tempatan.


Sejurus dengan itu, ia dapat mengurangkan lagi kos khidmat pegawai mahupun juruteknik Teknologi Maklumat asing yang sangat mahal berbanding kos khidmat pegawai tempatan. Di samping itu negara akan dapat meningkatkan ekonomi pemasaran dan mengeluarkan barangan sendiri yang lebih berkualiti serta setandin dengan barangan luar negara yang terkenal di seluruh dunia. Dengan ini mengharapkan akan lahirnya pegawai dan juruteknik Teknologi Maklumat tempatan yang mahir, kreatif berdaya saing dan mampu menonjol diri sehingga ke taraf dunia.


Oleh yang demikian, dengan adanya latihan industri ini negara akan dapat melahirkan generasi yang berketrampilan dari segi teknologi dan mempunyai keyakinan diri dan berdaya saing yang tinggi serta mempraktikkan sifat-sifat moral yang tinggi seperti rajin, bertanggungjawab, amanah, jujur, dan dapat memperbaiki kelemahan diri dan mencipta pelbagai kebolehan serta dapat membimbing rakan sekerja agar menjadi manusia yang berjaya dan cemerlang dari semua aspek kehidupan.