Unit Hal Ehwal Pelajar
Friday, 25 April 2014 @ 09:05
Unit Hal Ehwal Pelajar (Kebajikan dan Disiplin) Kolej Komuniti Bandar Penawar (KKBP) bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasan yang berkaitan dengan masalah disiplin dan sahsiah diri pelajar. Selain itu, unit ini menguruskan aktiviti pelajar dalam membentuk potensi diri untuk menjadi insan yang cemerlang pada masa akan datang. Kebajikan pelajar dititik beratkan untuk menjaga keharmonian pembelanjaran dan memotivasikan pelajar untuk lebih fokus.