Minggu 6
Friday, 25 April 2014 @ 11:06


05 Januari 2014 – 09 Januari 2014

o Ditugaskan oleh Pn Hasmah untuk menguruskan CPU, monitor, printer dan UPS yang bakal dilupuskan. Saya telah mengeluarkan Hard disk, power supply dan RAM di dalam CPU untuk diguna semula.

Rajah 11: Semasa menguruskan peralatan ICT yang hendak dilupuskan

o Menyelenggara Laptop Dell KKBP dengan melakukan update windows dan software seperti Adobe Reader.

o Menukar toner printer OKI B431dn dengan mempelajari memasang toner printer dengan betul dan mengenalpasti alamat IP printer tersebut.

o Menyediakan keperluan peralatan ICT dan merakam gambar sepanjang Program Anugerah Pencapaian Pelaksanaan kursus Pendek dijalankan.

o Diberikan tugasan oleh Puan Aishatul shima untuk membuat index form untuk borang kemasukkan ke KKBP menggunakan Microsoft word 2010 dan membuat book fold.

Rajah 12: Index form yang telah disiapkan

o Membuat header untuk laman web rasmi KKBP. Saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS5 untuk menjalankan tugas tersebut.

Rajah 13: Header laman web rasmi KKBP yang telah disiapkan dan dimuatnaik.