Minggu 12
Friday, 25 April 2014 @ 12:51


Minggu 12 (16 Februari 2014 – 20 Februari 2014)


o   Ditugaskan ke Dewan Kuliah untuk memasang peralatan ICT seperti PA system, mikrofon dan sambungkan laptop bersama dengan projektor yang tersedia ada untuk kegunaan Kursus Pendek yang akan berlangsung.

o   Memeriksa switch network yang rosak di JKK bawah.

o   Membuat reka bentuk banner bertajuk “Kursus Pendek Untuk Sesi Februari 2014” untuk dimuat naik dalam laman web rasmi KKBP.

Rajah 23:  Banner Kursus Pendek yang telah disiapkan

o   Memasang wireless di Bilik Persidangan. Menetapkan alamat IP di laptop dan kemudian memasang moderm wifi dan namakannya sebagai ‘wireless KKBP’.
o   Masukkan data pelajar baru yang mahu mendaftar masuk di dalam system ePengambilan.

Rajah 24: Berikut adalah tetingkap ePengambilan. Pergi ke laman web rasmi KKBP untuk mendapatkan aplikasi ePengambilan

o   Ditugaskan untuk pergi ke Pelangi Balau Resort untuk menguruskan peralatan ICT dan merakam sepanjang program Lantikan AJK Perhimpunan Bulanan berlangsung.