Unit Perhubungan Awam
Friday, 25 April 2014 @ 09:42
Unit Perhubungan Awam memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat serta aktiviti Kolej Komuniti kepada masyarakat agar mereka mengetahui peranan dan program yang ditawarkan oleh Kolej Komuniti serta mendapat maklumbalas daripada masyarakat untuk penambahbaikan.


Objektif

Unit Perhubungan Awam bertanggungjawab untuk menaikkan imej kolej komuniti dan menjadikannya sebagai sebuah pusat pengajian yang terkenal di Malaysia.


Fungsi