Minggu 8
Friday, 25 April 2014 @ 12:19


Minggu 8 (19 Januari 2014 – 23 Januari 2014)

o   Ditugaskan oleh Puan Suhana untuk menyusun atur aset yang hendak dilupuskan seperti monitor, CPU, printer dan UPS dan mendapatkan nombor pendaftaran serta nombor siri setiap aset.

o   Melakar reka bentuk banner laman web rasmi Kolej Komuniti Pasir Mas.
Rajah 17: Header laman web rasmi Kolej Komuniti Pasir Mas yang telah dimuatnaik.

o   Mengasingkan cable code, printer cable dan UTP cable untuk memeriksa setiap Kabel sama ada boleh diguna semula atau tidak.
Rajah 18: Semasa proses pengasingan kable dan pemeriksa UTP cable dilakukan.

o   Melakar gambarajah rack server menggunakan aplikasi Microsoft Visio 2007.
Rajah 19: Gambarajah rack server yang telah disiapkan.