Minggu 4
Friday, 25 April 2014 @ 10:44


23 Disember 2013 – 27 Disember 2013


o Ditukarkan di Bahagian Unit ICT.

o Ditugaskan oleh penyelia Puan Hasmah untuk membuat penyelenggaraan komputer di Makmal Multimedia, Makmal Pemprosesan 2, Makmal Akaun 1 dan 2.

o Ditugaskan untuk memeriksa keyboard, tetikus, monitor , printer, hard disk dan sebagainya di setiap komputer yang berada di makmal tersebut.

o Membuat update windows, software dan Microsoft Office 2010 kepada Microsoft Office 2013 di setiap computer di makmal. Berikut adalah gambar-gambar ketika tugasan saya dijalankan:-

Rajah 6: Keadaan makmal ketika penyelenggaraan makmal dilakukan

o Ditugaskan untuk membuat reka bentuk sebuah banner yang merupakan ucapan tahniah kepada YBHG Dato’ Haji Mohd Amir Bin Mohd Nasir kerana bergelar Dato’.

Rajah 7: Reka bentuk Banner dimuat naik di laman web rasmi KKBP.