Minggu 2
Friday, 25 April 2014 @ 10:14


09 Disember 2013 – 13 Disember 2013


o Saya telah diberikan tugasan oleh Puan Aryati untuk membuat poster inovasi menggunakan Microsoft Powerpoint 2010.

o Oleh itu, saya dapat mempelajari bagaimana untuk menghasilkan suatu poster yang menarik dengan hanya menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint sepenuhnya.

o Mendapat tugasan daripada Puan Aishatul Shima untuk membuat satu jadual yang bertajuk “Senarai Nama Pemenang Pergi Ke Pulau Langkawi”.

o Diberikan tugasan oleh Puan Mizan untuk membuat Jadual Senarai Nama Pelajar SAP 1 dan SAP 2 menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel.

o Tugasan yang telah lakukan itu adalah termasuk dalam subjek Computer essential yang pernah saya pelajari pada semester satu(1).