Unit E-Tech
Friday, 25 April 2014 @ 09:35


Program keusahawanan telah diamanahkan kepada Unit e-Tech Cenntre KKBP. Unit ini telah ditubuhkan pada 30 Ogos 2010. Sepanjang tahun 2012, Unit e-Tech Centre berjaya melahirkan lima usahawan muda dikalangan pelajar KKBP dari pelbagai program pengajian. Unit e-Tech Centre telah berjaya menganjurkan pelbagai program pengajian. Unit e-Tech Centre telah berjaya menganjurkan pelbagai program pembudayaan keusahawanan seperti Bengkel, Kursus dan Kursus Keusahawanan dengan penyertaan seramai 512 orang pelajar.

Objektif Penubuhan e-Tech