Objektif Laporan
Friday, 25 April 2014 @ 07:50


Setiap pelajar diwajibkan menyiapkan laporan latihan industri dan objektif penyiapan laporan adalah bukti di mana pelajar telah menjalani latihan industri dan juga pelajar telah menimba pengalaman baru di firma. Dengan itu, para pelajar hendaklah mendapat tandatangan pengesahan dari penyelia dua minggu sekali dan sekali untuk pemarkahan rekod sahsiah pelajar yang telah disediakan oleh pihak politeknik. Selain itu juga, penyediaan laporan latihan industri adalah sebagai kemudahan kepada para pelajar untuk membuat rujukan apabila menempuhi alam pekerjaan sebenar kelak yang mengaitkan dengan bidang yang telah dipelajari. Tambahan pula, ianya adalah satu peluang untuk para pelajar memohon sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang diceburi melalui laporan yang menunjukkan para pelajar mempunyai pengalaman dalam bidang berkaitan. Penekanan yang harus ditanam oleh para pelajar ialah sifat amanah, bertanggungjawab, sentiasa berfikir dan produktif dalam menyiapkan laporan latihan industri dan juga sebagai pemarkahan laporan apabila mendaftar politeknik kelak.


Penyiapan laporan latihan industri juga adalah untuk melatih para pelajar menyiapkan laporan harian dalam masa yang ditetapakan sebagai proses mengingati segala yang telah dipelajari di firma disamping mengaitkan teori atau amalan bengkel yang telah dipelajari di politeknik.