Minggu 9
Friday, 25 April 2014 @ 12:25


26 Januari – 30 Januari 2014o   Ditugaskan oleh Puan Aishatul Shima dan Puan Hasmah untuk membuat rekabentuk bagi banner bertajuk “Pengambilan Mac 2014 telah dibuka”.

Rajah 20: Banner ‘Pengambilan Mac 2014’ yang telah disiapkan

o   Ditugaskan oleh Encik Saiful untuk membuat domain di komputer Puan Huda di JKK atas. Menetapkan domain kepada www.kkbpenawar.edu.my. Kemudian periksa Microsoft outlook.
o   Tukar drum dan toner Printer OKI B431dn di Bahagian Unit Kewangan.
o   Membawa satu set lengkap komputer ACER untuk dipasangkan di meja Encik Saiful Bahri di Unit Kewangan.
o   Mempelajari bagaimana untuk menyambungkan antara komputer dan printer. Mengenalpasti alamat IP printer dengan print information di printer. Kemudian buka devices and printers, dan add printer dengan masukkan alamat IP printer di menu atas file manager.

Rajah 21: Semasa penyambungan komputer ke printer