Unit Pembangunan
Friday, 25 April 2014 @ 09:09
Merancang dan mengurus kerja-kerja berkaitan pembangunan dan penyelenggaraan kemudahan infrastruktur merupakan peranan utama Unit Pembangunan di Kolej Komuniti Bandar Penawar (KKBP). Seterusnya, tugas ini meliputi perancangan pembinaan, penyelenggaraan bangunan dan kerja infrastruktur, dan juga memberi khidmat nasihat kepada institusi atau jabatan luar yang memerlukan.


Objektif Perkhidmatan Unit Pembangunan