Minggu 3
Friday, 25 April 2014 @ 10:29


16 Disember 2013 – 20 Disember 2013


o Sepanjang minggu ke-3 berada di sini sebagai pelajar praktikal, saya ditugaskan oleh Puan Aishatul Shima untuk melakar reka bentuk sebuah flyers yang bertajuk “Persediaan Ke Universiti”.

o Saya dimaklumkan bahawa flyers tersebut akan dijadikan iklan bagi pengambilan pelajar pada Januari 2014.

o Saya telah melaksanakan tiga (3) reka bentuk seperti dalam rajah di bawah :-

Rajah 2: Reka bentuk 1 dan Reka bentuk 2


Rajah 3: Reka bentuk 3

Rajah 4: Menggunakan aplikasi Adobe Photoshop

o Ketiga-tiga reka bentuk ini dihasilkan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6. Reka bentuk yang ketiga telah dipilih untuk dijadikan iklan bagi Pengambilan Pelajar Januari 2014.

o Saya ditugaskan untuk mempelajari bagaimana untuk format komputer, Install Microsoft Office 2013 dan Install Java di tiga computer di Makmal Pemprosesan 2.