Laporan Teknikal Ketiga
Saturday, 26 April 2014 @ 09:02
BIL
NAMA PROGRAM
TARIKH
TUGAS
1
Program Anugerah Pencapaian Pelaksanaan Kursus Pendek Sepanjang Tahun 2013 Kolej Komuniti Bandar Penawar
07 Disember 2013
AJK ICT
-       Membawa laptop dari Bilik ICT dan pasangkan di Bilik Seminar serta sambungkan dengan projektor dan PA sistem sebelum program dimulakan.
-       Merakam dan menangkap gambar sepanjang program berlangsung dan ketika penyampaian hadiah.

2
Program Perlantikan AJK Perhimpunan Bulanan
20 Februari 2014
AJK ICT
-       Membawa laptop, PA Sistem dan mikrofon dari Unit ICT KKBP ke Pelangi Balau Resort untuk penyediaan peralata ICT sebelum program berlangsung.
-       Memasang peralatan ICT yang dibawa dengan sempurna.
-       Memeriksa setiap peralatan agar program dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna.
Urusetia Program
-       Menjaga laptop dengan memainkan lagu Negaraku sebelum program dimulakan.
-       Mengambil gambar ketika program berlangsung dan ketika penyampaian hadiah.
-       Mengemas peralatan ICT setelah program telah selesai.

3
Program Minggu Suai Kenal Sesi Mac 2014

5 Mac 2014 – 7 Mac 2014
AJK ICT
-       Memasang moderm wireless di Bilik Pameran untuk kegunaan kakitangan menguruskan pendaftaran pelajar baru
-       Memasang laptop di Bilik Seminar serta sambungkan dengan projektor dan PA Sistem di sana.

Urusetia Program
-       Menjaga tanyangan untuk ibu bapa pelajar baru di Bilik seminar.
-       Menjaga slide power point ketita taklimat Ibu Bapa dijalankan.
-       Menjaga kaunter pendaftaran kad matrik pelajar baru.
-       Menangkap gambar pelajar baru.

4
Program Sambutan Maulidur Rasul
16 Mac 2014 – 20 Mac 2014
AJK ICT
-       Menyediakan pelan susunatur peralatan ICT
-       Memasang satu laptop, dua projektor dan dua layar di Dewan Serbaguna KKBP.
-       Mengawal peralatan ICT, ketika Majlis Sambutan Maulidur Rasul berlangsung.

5
Program Bengkel Sistem Pengurusan Aset (SPA)


AJK ICT
-       Memeriksa Internet Explorer dan Adobe Reader samaada boleh digunakan atau tidak.
-       Memastikan Internet explorer pop-ip blocker ditutup.
-       Memastikan alamat IP di semua komputer di makmal tidak berkongsi antara satu sama lain.

Taipkan cmd di butang start > taip ipconfig > paparan alamat IP akan keluar seperti rajah 102.


Rajah 102

-       Memeriksa printer dengan membuat sharing printer ke semua komputer di Makmal Pemprosesan 2.
-       Membuat windows update di setiap komputer di Makmal yang digunakan.
5
Bengkel Penyuntingan dan Pemurnian Laporan Tahunan 2013
2 Mac 2014
AJK ICT
-       Membawa sebuah laptop dari Bilik ICT ke Makmal Pemprosesan 2 untuk kegunaan penceramah.
-       Menukarkan desktop wallpaper Kolej Komuniti Bandar Penawar.
-       Memastikan semua peralatan ICT boleh berfungsi dengan sempurna sebelum program berlangsung.
-       Memeriksa rangkaian dan UTP cable di setiap komputer.

Urusetia Program
-       Mengawal peralatan ICT di sepanjang program berlangsung.
-       Membantu Penceramah untuk membuat sharing folder ke setiap komputer yang berada di Makmal.

Membuat satu folder yang bertajuk ‘Laporan Tahunan’ di sebuah komputer >  pergi network sharing center > klik change advance sharing setting > Tandakan turn on network discovery, turn on file and printer sharing, Use 128-bit encryption to help protect filse sharing connections dan turn off password protected sharing seperti Rajah 103.


Rajah 103