Minggu 7
Friday, 25 April 2014 @ 11:16


12 Januari 2014 – 16 Januari 2014


o Melawat bilik server KKBP dengan mengenali serta mengetahui fungsi router, core switch dan UPS.

Rajah 14: Keadaan Bilik Server Kolej Komuniti Bandar Penawar

o Melakar gambarajah network topology keseluruhan kawasan KKBP dan network firewall dengan menggunakan aplikasi Microsoft visio 2007. Dalam tugasan ini saya hendaklah mengenalpasti alamat IP dan subnet mask core switch, router dan fire wall.

Rajah 15: Gambarajah network topology dan network firewall


o Memeriksa rangkaian di komputer pensyarah di bilik E-tech dengan menyambungkan wireless terdekat dan memeriksa google di Internet Explorer untuk memastikan kelajuan wireless yang digunakan.

o Ditugaskan untuk melakar reka bentuk banner yang bertajuk “Selamat Hari Thaipusam” menggunakan aplikasi Adobe Photoshop.
Rajah 16: Reka bentuk banner yang telah disiapkan