Unit Pentadbiran
Friday, 25 April 2014 @ 09:11


Unit Pentadbiran berperanan untuk menyokong visi dan misi Kolej Komuniti Bandar Penawar (KKBP) disamping menyediakan perkhidmatan dalam aspek pentadbiran am, perkhidmatan dan kewangan.

Bahagian Pentadbiran Am

komited dalam pengurusan surat menyurat, pengurusan fail, pengurusan kenderaan rasmi kolej, pengurusan pentadbiran am dan pengurusan perolehan stok pejabat.


Bahagian Perkhidmatan

Menguruskan perkara-perkaraberhubung sumber manusia seperti pengurusan perlantikan, pengesahan jawatan, peperiksaan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen dan banyak lagi.


Bahagian Kewangan

Sentiasa dedikasi dalam melaksanakan pengurusan belanjawan, gaji dan elaun, kerajaan, kutipan hasil, pembayaran dan sebagainya.