Minggu 11
Friday, 25 April 2014 @ 12:31


Minggu 11 (09 Februari 2014 – 13 Februari 2014)

o   Mendapatkan nombor pendaftaran dan siri setiap aset milik KKBP di Bahagian serta unit di KKBP.

o   Ditugaskan ke Unit peperiksaan untuk install Microsoft Office 2013 dan software seperti Adobe Reader, Adobe Flash Player, WINRAR dan java di komputer Puan Juainiah.

o   Membuat tugasan dengan pergi ke Unit Pentadbiran untuk menukarkan alamat IP di komputer Encik Akmal, Puan Izah dan Cik Nazira untuk disambungkan di printer HP laserjet.

o   Memeriksa troubleshoot internet di komputer Puan Harwati di Unit Latihan Industri. Kemudian sambungkan dengan wireless KKBP.